Oktatás

Képzési rendszerünkről

 

Az érvényben lévő órahálók[1] a 2016–2017-ben felmenő rendszerben érvényes képzési struktúrára vonatkoznak, megtalálhatók a Pedagógiai Programban.[2]

A köznevelési intézményekben a 2015–2016-os tanévben indítható iskolai osztályok számának meghatározásáról a Debreceni Egyetem szenátusa döntött.

                  A DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolájában az alapfokú oktatás a következő osztálykeretekben folyik: 1–8. évfolyamán belül az 1–4. osztályban évfolyamonként 6 osztály, az 5–6. osztályokban évfolyamonként 8 osztály, a 7. évfolyamon 8 osztály és a 8. évfolyamon 6 osztály tanul. A középiskolai oktatás osztályszerkezete: 7–8. évfolyamán 2-2 osztály, a 9–12. évfolyamán belül a 9. évfolyamon 6 osztály, a 10. évfolyamon 5 osztály, a 11. évfolyamon 5 osztály és a 12. évfolyamon 5 osztály folytatja jelenleg a tanulmányait.

 

2016/2017. tanévre

Osztályok száma

Tanulók létszáma

A Csengő utcai feladatellátási helyen

25

855

Az Arany János téri feladatellátási helyen

25

612

A Kossuth utcai feladatellátási helyen

25

727

 

                  A korábbi adatok tükrében elmondható, hogy nincsenek beiskolázási gondjaink. Elsősorban azok választják a gyakorló iskolát, akik motiváltak, tanulmányaikat gimnáziumban, illetve a felsőoktatási intézményekben szeretnék folytatni. Egyike vagyunk azoknak az iskoláknak, melyek iránt a csökkenő gyermeklétszám ellenére is nagy az érdeklődés. Elsősorban debreceni és Hajdú- Bihar megyei diákok tanulnak itt.[3] A kereslet fő okát abban látjuk, hogy az itt folyó munka minősége vonzó a diákok és a szülők számára, megállapítható, hogy a gyakorlóiskola keresettsége jó.

A gyakorlat azt mutatja, hogy az általános iskolákban folyó munka alapvető célja a továbbtanulás, fő irány a gimnáziumi továbbhaladás. Az utóbbi évek tükrében az is megerősíthető a források alapján, hogy tanulók több mint 70%-a az első helyen megjelölt középiskolában folytatja tanulmányait. Gimnazista diákjaink 95% feletti felsőoktatási felvételi eredményei pedig igazolják, hogy a képzés minőségét a régi hagyományokra épülő innovatív szakmai munka teljes mértékben szavatolja.

A gimnazista diákok többségének érdeklődését lefedi az iskola tagozatos, hatosztályos, illetve nyelvi előkészítős képzése, és minden csoportban – az általános iskolától – kiemelt hangsúlyt kap a nyelvoktatás. Ma már hat nyelv: az angol, a német, a francia, az olasz, a spanyol és az orosz közül választhatnak tanulóink. A végzős diákok legalább egy nyelvvizsga-bizonyítvánnyal búcsúznak. Emellett az intézmény egésze elkötelezett az egymásra épülő tehetséggondozásban, akkreditált kiváló tehetségpontként működnek feladatellátási helyeink. Tehetséges diákjaink pedig az egyetemi laborokban tehetik meg első tudományos felfedezéseiket, és kisebb kutatásokban vehetnek részt.

Nagy előny számunkra, hogy az ország legnagyobb felsőoktatási intézménye áll mögöttünk. A Debreceni Egyetem kiváló szakmai és infrastrukturális hátteret biztosít a tanárok és a diákok felkészüléséhez, de a tanárképzés gyakorlati képzőhelyeként is kivételes helyzetünk van, hiszen a jövő pedagógus generációja nagyrészt a mi kezünk közül kerül ki. Intézményünk sikerének feltétele: a motivált diáksereg, a jól képzett tanári kar, a segítő szülői közösség és az egyetem által biztosított megfelelő szakmai és tárgyi feltételek összessége.

 

 

Dr. Futóné Monori Edit

intézményvezető

 


[2] Az iskola helyi tanterve a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. XII. 21. számú EMMI rendelet 1. 2. 3. és 4. melléklete valamint a 7. melléklet 1. pontja alapján készült.

A 2016-17-es tanévben az általános iskolák 5. évfolyama, a hatosztályos gimnázium 11./12. évfolyama kifutó kerettantervek szerint tanulnak.

[3] A Csengő utcai feladatellátási helyen tanulnak diákok a környező megyékből is.