Munkaközösségek

1. 1–2. osztályos munkaközösség

 • Munkaközösség-vezető: Bartókné Fedor Tünde

Hajó utcai feladatellátási hely:

 • Bán Bettina
 • Ficzere Tímea
 • Jakab Edina
 • L. Varga Éva
 • Martin Éva
 • Martonosiné Hadnagy Éva
 • Mirczné Kovács Ida
 • Pappné Kiss Judit
 • Szanyi Ildikó
 • Tóthné Orgován Zsuzsa
 • Vásárhelyi Tamásné
 • Végváriné Molnár Judit

Kossuth utcai feladatellátási hely:

 • Szakcsoportvezető: Vargáné Keresztes Edina szakcsoportvezető
 • Baji Gálné Ecsedi Katalin
 • Balogh Ágnes
 • Bíróné Pogány Annamária
 • Irinyiné Papp Ildikó
 • Keneseiné Szabó Ildikó
 • Kövendy Zsuzsanna
 • Ráczné Kovács Andrea
 • Simon Edit
 • Solymosiné Rozinger Erzsébet
 • Szendrei Zsoltné
 • Szentkirályi Gabriella
 • 2. 3–4. osztályos munkaközösség
 • Munkaközösség-vezető: Burai Éva
 • Hajó utcai feladatellátási hely:
 • Baloghné Fancsali Ildikó
 • Gönczi Katalin
 • Imre Ágnes
 • Jószai Zoltán szakcsoportvezető
 • Kukk Ibolya
 • Mudrony Anita
 • Nagy Gizella
 • Pappné Katona Ilona
 • Szarvas Márta
 • Szabó Annamária
 • Varga Anna

Kossuth utcai feladatellátási hely:

 • Arnóczkiné Barna Éva
 • Bocz Anna szakcsoportvezető
 • Burai Éva
 • Darányiné Szegedi Katalin
 • Dr. Ilku Miklósné
 • Kopjáriné Bedő Zsuzsanna
 • Kovácsné Józsa Tünde
 • Puskásné Korom Erika
 • Szilágyi-Márton Fruzsina
 • Tikos Zsolt
 • Törökné Fürj Márta
 • Vígh Ibolya

3. Magyar munkaközösség tagjai

 • Munkaközösség-vezető: Kádár-Gergely Márta

Hajó utcai feladatellátási hely:

 • Cseh Dániel (magyar)
 • Dusa Diána (könyvtáros)
 • Dr. Hevessyné Husi Angéla (magyar) szakcsoportvezető
 • Jónásné Visnyai Ágnes (magyar)
 • Kondorosi Gabriella (magyar, könyvtár)
 • Kun Hajnalka (iskolapszichológus)

Kossuth utcai feladatellátási hely:

 • Dr. Máténé Porcsalmy Magdolna (magyar) szakcsoportvezető
 • Nagy Mariann (magyar)
 • Sápiné Bényei Rita (magyar)
 • Tóvizi Erika (magyar)
 • Pollner Kitti (magyar)

Csengő utcai feladatellátási hely:

 • Bényeiné Tolnai Zita (magyar)
 • Czimer Györgyi (magyar)
 • Kádár-Gergely Márta (magyar)
 • Dr. Kiss Gabriella (magyar)
 • Dr. Kovács Szilvia (magyar)
 • Miklósvölgyi Miklós (magyar)
 • Szakály Árpád (magyar)
 • Tóth Emese (könyvtáros)

4. Matematika Munkaközösség tagjai

 • Munkaközösség-vezető: Márkus Imre

Hajó utcai feladatellátási hely:

 • Dr. Szabóné Zavaczky Andrea
 • Kosztáné Asztalos Ilona szakcsoportvezető
 • Kovács Andrea
 • Szanics Anikó

Kossuth utcai feladatellátási hely:

 • Fodor László

Kovácsné Pető Andrea szakcsoportvezető

 • Krakk Ferenc

Csengő utcai feladatellátási hely:

 • Biró Erzsébet
 • Brósch Zoltán
 • Dienes Ágota(óraadó)
 • Kovács Gábor
 • Márkus Imre
 • Szabó József
 • Titkó Judit

5. Angol nyelvi munkaközösség

 • Munkaközösség-vezető: Dr. Fehérné dr. Kiss Ágota

Hajó utcai feladatellátási hely:

 • Szotákné Hoppál Ibolya
 • Tománé Kiss Ilona

 

Kossuth utcai feladatellátási hely:

 • Birtháné Kovács Renáta
 • Csombók Zita
 • Csomorné Albert Timea
 • Farkasné Pécsi Éva szakcsoportvezető
 • Hóhágyi-Bede Ágota
 • Rácz-Telkes Borbála

Csengő utcai feladatellátási hely:

 • Balda László szakcsoportvezető
 • Csősz Tímea
 • Debreczeni Lajos
 • Dr. Bálintné Lipták Csilla
 • Dr. Fehérné dr. Kiss Ágota
 • Dr. Kozárné Fazekas Anna
 • Dr. Matolcsy Kálmán
 • Icsu Beáta
 • Lupsán Beatrix
 • Nagy Ágnes
 • Nagy-Szalóki Zsuzsanna
 • Szarka Johanna

6. Idegennyelvi munkaközösség

 • Munkaközösség-vezető: Gombos Eszter

Hajó utcai feladatellátási hely:

 • Gaál Krisztina
 • Kádár Imréné szakcsoportvezető
 • Kiss Klára
 • Szabó Kitti (óraadó)

Kossuth utcai feladatellátási hely:

 • Harman László szakcsoportvezető
 • Lukács Anna
 • Mályusz Enikő

Csengő utcai feladatellátási hely:

francia:

 • Aleva Tünde
 • Tóth Marianna
 • Tóthné Kőrösi Gabriella

olasz:

 • Borbélyné Vasas Csilla

német:

 • Csákó Juliánna
 • Némethy Judit
 • Ferencz Márta
 • Fazekasné Kovács Judit
 • Kőrösi Ágnes
 • Gombos Eszter
 • Szabó Gábor

 

7. Biológia–földrajz–kémia munkaközösség tagjai

 • Munkaközösség-vezető: Dr. Krakomperger Zsolt

Hajó utcai feladatellátási hely:

 • Denichné Hajdú Mónika Tímea (biológia, természetismeret)
 • Gulyás Csabáné (földrajz, testnevelés)
 • Surányi László (kémia) szakcsoportvezető
 • Terjékné Nagy Mária (biológia, természetismeret)

Kossuth utcai feladatellátási hely:

 • Bikszády István (földrajz, természetismeret)
 • Demeter Józsefné (biológia)
 • McIntoshné Buday Andrea (biológia, természetismeret) szakcsoportvezető
 • Tóth Györgyné (kémia)

Csengő utcai feladatellátási hely:

 • Dávid Ágnes (kémia)
 • Dr. Futóné Monori Edit (biológia)
 • Kovácsné Malatinszky Márta (kémia)
 • Dr. Krakomperger Zsolt (biológia)
 • Muzsnay Zoltánné Murai Enikő (kémia)
 • Dr. Ölveti Klára (biológia)
 • Sáriné dr. Gál Erzsébet (földrajz)
 • Serényi Zoltán (kémia)
 • Szilágyiné Péter Anikó (földrajz)

8. Informatika, Fizika, Technika munkaközösség tagjai

 • Munkaközösség-vezető: Farkas Oszkár

Hajó utcai feladatellátási hely      

 • Ardai Sándor (informatika) szakcsoportvezető
 • Nemoda József (fizika, technika)

Kossuth utcai feladatellátási hely:

 • Ágoston Tamás (informatika)
 • Gebeiné Bató Éva (technika, informatika)
 • Hammersberg Ganczstuckné Rácz Judit (fizika)
 • Palczert László (technika)
 • Ziliziné Bertalan Gabriella      (informatika) szakcsoportvezető

Csengő utcai feladatellátási hely

 • Bécsi Zoltán  (informatika)
 • Dr. Kirsch Éva (fizika)
 • Dr. Szegediné Nagy Judit (fizika) szakcsoportvezető
 • Farkas Oszkár (fizika)
 • Kelemenné Nagy Anikó (informatika)
 • Takács Viktor (informatika)

9. Testnevelés munkaközösség tagjai

 • Munkaközösség-vezető: Asztalos József

Hajó utcai feladatellátási hely:

 • Gulyás Csabáné (test.-föci)
 • Kalmár Lajosné (test. -alsó)
 • Koi Attila (test.nev)
 • Szabó László (test.nev) szakcsoportvezető

Kossuth utcai feladatellátási hely:

 • Ráthonyiné Szabó Zsuzsa (test) szakcsoportvezető
 • Szilágyi Zoltán (test.)

 

Csengő utcai feladatellátási hely:

 • Asbóth Endre
 • Asztalos József
 • Barna Éva
 • Pintér Judit
 • Rinyuné Ökrös Mónika

10. Történelem, ének, rajz és vizuális kultúra, erkölcstan

 • Munkaközösség-vezető: Új Imre Attila

Hajó utca:

 • Dr. Hevessyné Husi Angéla (magyar nyelv és irodalom – ének-zene)
 • Hegymegi Erika (rajz és vizuális kultúra – földrajz – erkölcstan) szakcsoportvezető
 • Jónásné Visnyai Ágnes (történelem – magyar nyelv és irodalom)
 • Kádár Imréné Ildikó (német nyelv – történelem)
 • Kádárné Tóth Anna (ének-zene – erkölcstan - tanító)
 • Zöld Magdolna (történelem – hon- és népismeret – magyar nyelv és irodalom)

Kossuth utca:

 • Andicsné Székely Éva (történelem)
 • Fehér-Wargha Ibolya (ének-zene)
 • Horváth Attila (magyar nyelv és irodalom – történelem)
 • Kopjári István (történelem – erkölcstan) szakcsoportvezető
 • Kopjáriné Bedő Zsuzsa (alsó tagozat – erkölcstan)
 • Lukács Anna (német nyelv – történelem)
 • Mályusz Enikő (erkölcstan)
 • Rácz Imre (rajz és vizuális kultúra)

Csengő utca:

 • Dr. Antalóczy Ildikó (történelem)
 • Dr. Buda Andrásné (ének-zene – erkölcstan)
 • Kormos Attila (történelem)
 • Kovács István (történelem)
 • Németiné Vígvári Edit (történelem)
 • Pankotai László (történelem)
 • Subicz István (rajz és vizuális kultúra)
 • Új Imre Attila (történelem)