Eredméyességünk

Miért a KOSSUTH a legeredményesebb vidéki gyakorló iskola?

 

A Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája az elmúlt évben is bizonyította, hogy gimnáziumi képzésében a megszokott értékek, célok és képzési struktúrája mellett képes változtatásokra, innovációkra. A Kossuthban az innovatív technikák a bevált hagyományos tanítási-tanulási formákkal ötvözve, a tanárok és diákok számára kellően szabad mozgásteret biztosítva vezetnek azokhoz az eredményekhez, amikre büszkék vagyunk. Eredményként könyveljük el a 95 % feletti felsőoktatási felvételi arányokat és versenyeredményeinket ugyanúgy, mint tanulóink ragaszkodását, és későbbi életükben is vállalt kossuthos elköteleződésüket.

Négy meghatározó pillérünk: a motivált diáksereg, a jól képzett tanári kar, a segítő szülői közösség és az iskola infrastruktúrája. Ebből az első kettőt emelem ki.

Az idejáró diákok számára a rendszeres tanulás természetes tevékenység, a tudás érték. Tehetségük nemcsak tantárgyakra terjed ki, hanem tudományos projektekben, művészetekben és sportban is sokan teljesítenek kiválóan.

Tanáraink szakmai tapasztalataikat a tanórákon kívül konferenciákon, kutatásban, egyetemi oktatóként, szakértőként és szaktanácsadóként is hasznosítják. Büszke vagyok arra, hogy Intézményünkben nagy számban: mestertanárok, szaktanácsadók, kutatótanárok dolgoznak együtt, és számuk a jövőben is növekedni fog a PhD fokozattal rendelkezőkkel együtt. Munkájuk elismerését a szakmai díjak mutatói is jelzik. A folyamatos szakmai megújulást pedig napi szinten a tanárjelöltek jelenléte inspirálja, ami gyakorlóiskolai létünk színes velejárója.

 

Fokozatok

Gimnázium

(Csengő utca)

Általános iskola

(Kossuth utca)

Általános iskola

(Arany János tér)

Gyakornok

4

2

4

Pedagógus I.

22

33

24

Pedagógus II.

18

16

23

Mestertanár

17

5

2

Kutatótanár

3

1

0

 

64

57

53

 

 

Elkötelezettek vagyunk a tehetséggondozásban, amit tükröz az, hogy akkreditált kiváló tehetségpontként működünk. Különleges értéke iskolánknak a kutató diák mozgalomban való aktív részvételünk, a diákkutatást előkészítő és megalapozó önképzőköreink, szakköreink, versenyfelkészítő műhelymunkáink sora. Ezt a profilt erősíti az idén beindított Tudós és iskola – „tudósiskola” programunk, ami az egyetemi képzésbe engedi betekinteni diákjainkat.

A versenyidőre koncentrált, egyéni teljesítményt díjazó Országos Általános- /Középiskolai Tanulmányi Versenyek mellett az együttműködést megkövetelő csapatversenyek vagy a kitartó kutatómunkát igénylő innovációs versenyek inspirálják leginkább tanítványainkat. Újságírók, kreatív írók is bontogatják szárnyaikat, rendszeresek a saját tanítványok alkotásaiból nyíló képzőművészeti kiállításaink és sporteredményeink is.

A színes diákélet kreativitásra sarkallja diákjainkat, ez eredményességünk legfőbb feltétele. Ahogy régi diákjaink megfogalmazzák: „az itteni tanárok szeretnek tanítani”, „Kossuthosnak lenni pedig: egy életérzés”.

 

Dr. Futóné Monori Edit

Intézményvezető